İnternet ve Mahremiyet: Kişisel Bir Değerlendirme (Kısaca)

Uzundur üzerine yazmak istediğim bir konudur,  internet ve mahremiyet konusu. Bu gün çat pat biraz ele alacağım nihayet ama kendimce ve kısaca. Kişisel alan, sınırları, online sistemler, bunların izlenebilirliği üzerinde duracağım. Çok teknik bilgim yok ama düşündüklerim var.

Continue reading →